A-Återvinning i Örebro AB är sedan årsskiftet 2022 uppköpt av Sortera Recycling AB.

​​​​​​​Du når oss på 020-15 16 17. www.sortera.se


Våra kundsamarbeten

​​​​​​​Suzuki Garphyttan Group

Genom transparens och nära samarbete med varandra hittar vi tillsammans nya lösningar för smartare logistik, smarta & fungerande avfallslösningar, samt avsättning för olika restprodukter vilket genererar en mindre påverkan på vår miljö. 

Skadeteknik Sverige AB

I Skadetekniks vardag handlar det om att finna lösningar, oftast med snabba beslut och åtgärder. Där kommer A Återvinning in med sin flexibilitet & Service, där vi som samarbetspartner har en stor roll i början av ett projekt, under projektet och även vid slutetappen. Skadeteknik är ofta i behov av både Avfallscontainrar, kärl, storsäckar, eller förrådscontainrar där både förstört och räddat material tas om hand.