Industrier

Välj en avfallshantering som sätter fokus på din produktion

Idag är avfall en viktig del i din produktion, och den kommer att bli än viktigare i framtiden. Tillsammans med oss kan du ta fram en strategi som tar hand om avfallet praktiskt men också strategiskt och processmässigt. Det gör att alla steg i kedjan finns med – och att du kan fokusera på din verksamhet fullt ut. Välj en partner som kan avfallshierarkin*, förstår den och vet hur den kan tillföra värde för just din verksamhet. Genom att hantera avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi med din produktions bästa för ögonen, kan både din effektivitet och ditt miljöarbete förbättras mer än vad du tror.
 
*Avfallshierarkin är den princip som EU använder för att uppnå framtida miljömål och som också finns i den svenska miljölagstiftningen och där högsta nivån, förebyggande av avfall beskrivs i miljöbalkens hänsynsregler. Låter det komplicerat? Du kan alltid lita på att vi är uppdaterade om regler och förordningar. Inom avfallshierarkin eller avfallstrappan finns fem steg: avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. Du får hjälp med alla stegen hos oss.

Hur ser ditt industriavfall ut?

Vilket avfall en verksamhet producerar är högst individuellt eftersom det beror helt på tillverkningen, men de flesta industrier idag har en mängd olika sorters avfall. Hos oss kan du få hjälp med att ta hand om alla sorters industriavfall eller produktionsavfall. Du hittar lösningar för hantering av farligt avfall, plastsortering och möjligheter att på rätt sätt ta hand om färgrester, oljerester eller andra kemikalier genom oss. Uppdragen idag skiljer sig från mindre industrier till stora tillverkningskoncerner, men mottot är lika för alla kunder: Din produktion är i fokus för avfallshanteringen. Vår uppgift är att se till att du kan göra det du är bäst på. Tillsammans bygger vi upp en avfallshanteringsprocess som är dimensionerad efter hur din produktion ser ut. Med hänsyn till produktionstoppar, de bästa tidpunkterna för tömning och optimal placering av miljöstationer så att alla delarna i stöttar upp och förstärker din verksamhets olika flöden. Det ger dig också en partner som förstår din verksamhet fullt ut. 
​​​​​​​

Avfallshantering som kan skalas upp eller skalas ned

Hos oss får du en partner som tar hand om alla steg i avfallshanteringen. Din interna avfallslogistik löser vi. Behöver dina medarbetare utbildning inom hantering av avfall eller saknar dina skyddsombud ett bollplank när det handlar om frågor som rör arbetsmiljö och risk för arbetsplatsolyckor vid avfallshanteringen? Här finns kunskap som du kan ha nytta av när du bygger upp dina avfallshanteringsflöden. Tillsammans skapar vi säkra kretslopp som följer lagstiftning, tar hand om dina medarbetare och löser företagets produktionsavfall. 

Avfallshantering som ger dig utrymme att göra det du är bäst på. 

Tillsammans med oss får du en avfallshantering som stödjer din produktion och effektivtet. Kontakta oss på:

Mail: info@a-atervinning.se
​​​​​​​Växel: 019-57 71 00
​​​​
Eller skicka ett meddelande, så får du snabbt svar på dina frågor om en smartare avfallshantering.