Farligt avfall


Farligt avfall hanteras bäst med förtroende och kunskap

Hantering av farligt avfall måste bli rätt. Följden kan annars bli miljöförstöring, skador på personal och vid vissa ämnen risk för explosioner och olyckor. Att hantera farligt avfall är ditt ansvar som företagare, men tillsammans med oss kan du göra det tryggt och säkert. Genom våra samarbetspartners med stor erfarenhet inom området, har vi tillsammans kunskap om vilket ansvar förordningar innebär, hur lagstiftningen kring miljölagen ser ut och vi följer utvecklingen noggrant. Det innebär bland annat att du inte bara får hjälp med att planera och sätta upp miljöstationer för farligt avfall som passar din verksamhet, utan att dina kollegor och medarbetare också får kunskap att hantera avfallet på rätt sätt, samtidigt som all inrapportering av det farliga avfallet kan göras av oss. Det gör att du kan koncentrera dig på din verksamhet, och vi tar hand om allt avfall.

Varför måste du registrera farligt avfall hos Naturvårdsverket?

Sedan den 1 november 2020 ska antecknade uppgifter som farligt avfall hos ett företag rapporteras in till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Enligt Naturvårdsverket uppstår det cirka 2 miljoner ton farligt avfall varje år i Sverige. Dock är statistiken osäker och förmodligen finns det ett mörkertal som gör att farligt avfall får möjlighet att förorena natur och vattendrag. För att få bättre kontroll över farligt avfall och helt enkelt minska miljöförstöringen ska därför allt farligt avfall rapporteras in till Naturvårdsverket. Det är en väg för att kunna spåra avfallet och även minska brott mot miljölagar och avfallsförordningen.

Registreringen följer EU:s direktiv om att allt farligt avfall ska registreras elektroniskt och också en del i myndigheternas strävan att skapa en cirkulär ekonomi där mer avfall kan återvinnas så att mängden av avfall långsiktigt minskar.

Vilka uppgifter ska lämnas till avfallsregistret gällande farligt avfall?

Beroende på om du är producent, transportör eller behandlare eller mäklar med farligt avfall så är det olika uppgifter som ska registreras. Det kan till exempel röra sig om mängd av farligt avfall, datum för transport, plats där avfallet har hanterats eller datum när avfallet lämnande ditt företag. CFAR-numret är viktig för att statistiskt kunna följa det farliga avfallets uppkomst. Skickas avfall utomlands eller hanteras av utländskt företag ska VAT-nummer anges för det företag som exempelvis står för transporten.

Ha kontroll över företagets anteckningar kring farligt avfall

Du som verksamhetsutövare måste dock fortfarande ha kontroll över anteckningar gällande farligt avfall. Från och med den 1 augusti 2020 gäller utökad anteckningsskyldighet för exempelvis producenter, förädlingsföretag, behandlingsföretag, transportörer, insamlare samt företag som mäklar eller handlar med farligt avfall. Tänk på att anteckningar inte ersätter de rapporter som du lämnar till Naturvårdsverket och avfallsregistret. Dina anteckningar ska alltid kunna redovisas när och om tillsynsmyndigheten begär det.
 
Har du frågor kring detta, eller vill ha hjälp i att skapa rutiner och lösningar för hantering av farligt avfall så väl som inrapportering av farligt avfall? Kontakta oss så får du hjälp. Idag stödjer A Återvinning en rad olika företag i Närke med omnejd där hantering av farligt avfall och inrapportering av uppgifter är en del av uppdraget. Se till att du kan fokusera fullt ut på din kärnverksamhet och vara trygg i ett nära samarbete med en partner som kan skapa lösningar och anpassningar efter hur ditt företag fungerar. Det ger flexibilitet och utveckling.   
 
Vill du hitta ditt CFAR-nummer hos SCB?
Vill du veta mer om vilka uppgifter som ska rapporteras in till Naturvårdsverket och avfallsregistret gällande farligt avfall?
Hos oss kan du få hjälp med smidig och korrekt inrapportering! 


Boka din miljöstation idag

Vi sätter ihop effektiva miljöstationer med rätt behållare. Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!

Mail: info@a-atervinning.se
​​​​​​​Växel: 019-57 71 00
​​​​​
Du kan också ställa en fråga i formuläret ovan!