Linjerasering

Trygg hantering av avfall vid linjerasering

Med erfarenhet, noggrannhet och kunskap får du hjälp med att sortera och omhänderta avfall vid linjerasering och nedmontering av luftburna kraft- och elledningar. A Återvinning utgår och arbetar till största delen i Mellansverige, men utför uppdrag i hela landet via vårt nätverk. Du får en samarbetspartner som tar hela ansvaret för avfallshanteringen, från början till slut. Det gör också att du har en kontakt genom hela processen som kan ta emot och hantera alla behov, önskemål och eventuella krav som du behöver ställa på avfallsprocessen.

Börja i rätt ända vid linjerasering – gör en miljöinventering

Vid all avfallshantering gäller det att börja rätt för att få en så smidig och säker återvinningsprocess som möjligt. Det är därför du får hjälp med upplägg, provtagning och analys av vilken typ av material som kommer att hanteras i projektet. När det är fastställt blir det mycket enklare att sätta ihop den process som passar dina behov bäst, och som på mest hållbara sätt tar hand om det faktiska avfallet. Det finns alltid en rad osäkra parametrar som kan påverka – från förorenad jord till hantering av annat farligt avfall. Tillsammans med oss får du kunskap som kan hantera alla överraskningar.

 
Välj en proaktiv partner för miljöns skull

Du tjänar på att välja en partner som ställer rätt frågor i rätt tid. Det gör att du får en linjerasering som utgår från dina behov och ser till att arbetsmoment och arbetsflödet i arbetet med att faktiskt få bort ledningarna blir optimerat i förhållande till avfallshantering och sorteringen av avfallet. Genom att göra varje saneringsmoment när det ska göras, minskar du risken för ökat läckage och kanske ökad miljöförstörelse. Och även om det låter självklart, så är det ett avgörande steg för att kunna återvinna så mycket som möjligt till så hög kvalitet som möjligt. Vi vet hur mycket proaktivitet kan innebära för slutresultatet, så se till att du också kan dra fördel av det arbetssättet. Vill du veta mer i detalj eller har praktiska frågor kring hur en effektiv linjerasering går till? Kontakta oss direkt genom att skicka ett meddelande här bredvid, eller slå oss en signal.

Cirkulär ekonomi vid linjerasering

Idag går det inte att blunda för att vi alla har ett ansvar för att minimera vår miljöpåverkan. För oss är det självklart att arbeta för att förbättra återvinning och återanvändning oavsett vilket uppdrag det gäller. Genom att se avfall som en viktig resurs och del i en cirkulär ekonomi öppnas många möjligheter upp för en bättre framtid och en minskning av jungfruliga material. Det tjänar vi alla på. Det finns också en tydlig strävan hos myndigheter och makthavare att ställa högre krav på företags och verksamheters avfallshantering. Därför är det ännu viktigare att du har en partner inom återvinning och avfallshantering som kan anta utmaningarna, förstå vad dessa innebär för din verksamhet och hitta konstruktiva och individuella lösningar. Det företaget är vi.

Vi kan avfallshierarkin – och kan hjälpa dig tillföra värde i den

Avfallshierarkin är en princip som grundar sig på ett EU-direktiv för att stödja arbetet med att uppnå EU:s miljömål. Den svenska lagstiftningen bygger på samma princip där exempelvis förebyggandet av avfall beskrivs i miljöbalkens hänsynsregler. Målet är alltså att minska avfall och framför allt minska de negativa miljöeffekterna som avfall kan ha. Inom avfallshierarkin eller avfallstrappan finns fem steg: avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. Du får hjälp med alla stegen hos oss.

Vad vill du veta om linjerasering?

Oavsett om du vill beställa ett uppdrag eller letar efter leverantör vid linjerasering, kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. 

Mail: info@a-atervinning.se
​​​​​​​Växel: 019-57 71 00
​​​​​
Du kan också skicka ett meddelande i formulärt här nedan!