Bygg- och rivningsavfall

Sortera ditt bygg- och rivningsavfall efter konstens alla regler

Som byggföretag har du ansvaret för att ta hand om de avfall som skapas under byggprojektet. Inom byggindustrin är krav och regler under ständig förändring, men tillsammans med oss får du en samarbetspartner som är uppdaterad, utbildad och har möjlighet att skapa flexibla lösningar. Det bästa rådet från oss – efter många års erfarenhet och kunskap av att hantera bygg- och rivningsavfall – är att tidigt ta in avfallshanteringsprocessen i projektet. Det gör att du kan förbereda för eventuella utmaningar, minimera onödiga väntetider och se till att du får en så hållbar hantering som möjligt.

Vad är hållbar avfallshantering – och hur sorterar du byggavfall optimalt?

Att kunna återvinna så mycket som möjligt kräver kunskap och erfarenhet, men också förståelse för ditt byggprojekt och de olika material som ska användas. Idag är avfall en resurs, och något som är lika viktigt som materialval i byggstommar och val av isoleringsmaterial för att du ska kunna skapa en hållbar byggprocess. För dina kunder och uppdragsgivare kommer att ställa frågor även om avfallet, och det är ett ansvar som vi hjälper dig att ta fullt ut. Välj en samarbetspartner som kan hjälpa dig att stärka avfallshierarkin och se till att ditt bidrag till återvinning, återanvändning och en cirkulär ekonomi blir effektivare, men också kan stötta din produktion. Hur det blir verklighet? Vår hemlighet är kunskap, men också möjlighet att skräddarsylösningar efter dina behov. 

Av oss får du hjälp med att:

  • Bygga upp en effektiv logistikkedja för insamling, sortering och transport av avfall.
  • Stöd att värdera vilka resurser som finns i avfallet och bestämma hur dessa bäst tas om hand.
  • Stöd med att rapportera in farligt avfall direkt hos Naturvårdsverket.
  • Support med kunskap kring hantering av avfall – och om så krävs genomgångar och skräddarsydda utbildningar på plats.
  • Hjälp med att få rätt antal containrar och kärl anpassat efter behov och lösning.

När det gäller bygg- och rivningsavfall bör du tänka på att:

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler som bland annat innebär att vissa sorters avfall måste hållas isär och förvaras skilda åt. Har du frågor eller funderar på hur detta kan komma att påverka kommande byggprojekt, eller står du mitt i ett rivningsprojekt och behöver akut hjälp? Ring oss, så får du snabbt svar.

Det som göms i gamla hus behöver erfaren avfallshantering

Rivningsprojekt är projekt som alltid innehåller överraskningar. Oavsett om du ställs inför oväntade eller väntade material, så kan du få en kunnig och effektiv avfallshantering genom oss. Här finns kunskap att ta hand om asbest på rätt sätt till att hantera rester efter en brand, såväl som att faktiskt ta prover och hjälpa till att analysera material som vid första anblick är svåra att veta exakt vad de innehåller. Ta in oss vid akuta behov, men gör dig själv en tjänst och försök planera för avfallshanteringen redan vid början av projektet. Det kommer att göra byggprojektet mycket effektivare, och du kan spara onödiga produktionsstopp på grund av oväntade provtagningar och saneringar.

Har du frågor kring bygg- och rivningsavfall?

Hör av dig till oss om du vill diskutera hur du kan bygga upp en smidig hantering av bygg- och rivningsavfall i ditt byggprojekt.

Mail: info@a-atervinning.se
​​​​​​​Växel: 019-57 71 00
​​​​​
Eller ställ din fråga direkt i ett meddelande. Välkommen!