Sorteringsverk

Sorteringsverk som hittar alla guldkornen i avfallet
Med ett sorteringsverk kan du snabbt och effektivt sortera upp olika avfallssorter och fraktioner. Du kan skilja jord från plast, hämta metall och skilja på mjukplast från hårdplast. Hur det fungerar? Ett sorteringsverk är som ett stort löpande band där allt avfall som ska sorteras läggs. Sedan skakar och blåser verket genom avfallet och ser till att det hamnar sorterat i olika behållare genom olika processer. Genom att använda magneter kan till exempel järnskrot sorteras ut. Sten, betongoch tegel kan särskiljas genom en process där tyngre material sorteras ut från maskinen. Det är en effektiv metod för att börja sorteringsprocessen vid större mängder material där materialet ska återvinnas, energiutvinnas eller återanvändas. Sorteringsverket lämpar sig för material som är svåra att sortera med grävmaskin, materialhanterare eller för hand. Idag hjälper vi  både kommuner, privata företagare samt andra avfallsanläggningar runt om i Sverige med sorteringsverk. Fråga oss, så får du förslag på en lösning som kan passa dig och din verksamhet!

A Återvinning hjälper kommuner och företag med sorteringsverk

Ju renare materialen kan återvinnas, desto mer värde är det i dem. Dagens utveckling går allt mer mot en cirkulär ekonomi där alla, privatpersoner som företag, måste ta ansvar för att använda så få jungfruliga resurser som möjligt och återvinna så mycket resurser som möjligt. Och idag går utveckling snabbt och åt rätt håll med hjälp av avancerad teknik. Ett exempel är storteringsverk som kan urskilja och hantera en mängd olika material. Tillsammans med vår kunskap och erfarenhet kombinerat med effektiva sorteringsverk får både kommuner och företag idag hjälp av oss för att förbättra återvinningen av avfall. Behöver du hjälp med sortering av avfall, och vill samarbeta med ett lokalt återvinningsföretag som skräddarsyr avfallshanteringen efter behov – då ska du kontakta oss direkt. Varmt välkommen till A Återvinning i Kumla!

Boka ditt sorteringsverk för avfall direkt idag!

Välj en samarbetspartner som skräddarsyr din avfallshantering. Då kan du fokusera på din kärnverksamhet och vi löser sortering, återvinning och återbruk.

Mail: info@a-atervinning.se
​​​​​​​Växel: 019-577 100

Fråga oss om hur du kan sortera ditt företags avfall smartare, skicka ett meddelande idag!
​​​​​

Liftdumper-containrar

LD-container 5m3 schaktlåda

LD-container 10m3 öppen

LD-container 10m3 täckt

LD-container Kombi 8-10m3 

LD-Container  8m3 Lyftgodkänd

Lastväxlar-containrar

LVX-container 15m3

LVX-container 22m3

LVX-container 26m3 täckt

LVX-container 30m3

LVX-container 35m3(finns med lock)

Kärl 190L-660L