Farlig avfall

Farligt avfall hanteras bäst med förtroende och kunskap

Hantering av farligt avfall måste bli rätt. Följden kan annars bli miljöförstöring, skador på personal och vid vissa ämnen risk för explosioner och olyckor. Att hantera farligt avfall är ditt ansvar som företagare, men tillsammans med oss kan du göra det tryggt och säkert. Genom våra samarbetspartner och lång erfarenhet har vi kunskap om vilket ansvar förordningar innebär, hur lagstiftningen kring miljölagen ser ut och vi följer utvecklingen noggrant. Det innebär bland annat att du inte bara får hjälp med att planera och sätta upp miljöstationer för farligt avfall som passar din verksamhet, utan att dina kollegor och medarbetare också får kunskap att hantera avfallet på rätt sätt, samtidigt som all inrapportering av det farliga avfallet kan göras av oss. Det gör att du kan koncentrera dig på din verksamhet, och vi tar hand om allt avfall.

Vill du veta mer?

Vid frågor eller kontakt med oss

Mail: info@a-atervinning.se
​​​​​​​Växel: 019 - 577 100​​​