Avfallets resa

Järn och metall

Farligt avfall

Plast

Papper

Elektronik

Bio- och energiåtervinning samt deponi

Livsmedelsavfall